Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

Hana Klára Němečková 8.ledna 2013

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013Ekumenická rada církví v České republice vás zve k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2013.

 

 

Ústřední myšlenkou letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Co od nás Hospodin žádá? (srov. Mich 6, 6-8).

Průvodce k týdnu modliteb s titulem Pozvání ke společným modlitbám naleznete na stránkách www.ekumenickarada.cz. Obsahuje mj. nabídku programu ekumenické bohoslužby, materiály pro jednotlivé dny, výběr biblických úryvků a různé úvahy - vše si mohou jednotlivá křesťanská společenství přizpůsobit podle svých potřeb. Texty Průvodce vznikly tentokrát v Indii, takže „dávají příležitost víc se zajímat o tuto velkou zemi s malým procentem křesťanů, kteří jsou v poslední době stále víc vystavováni pronásledováním ze strany fanatiků, napsali v předmluvě Mons. František Radkovský, delegát České biskupské konference pro ekumenismus, a Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady v ČR.

 

Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na severní polokouli dny18. - 25. ledna. Tato data navrhl v r. 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, využívají církve k oslavě týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád v r. 1926), jež mají pro jednotu církve také symbolický význam.

Jsme si vědomi nutnosti takové flexibility a byli bychom rádi, kdybyste předkládaný materiál chápali jako pozvání a nacházeli si celoročně čas k vyjádření toho stupně jednoty, kterého církve již dosáhly. Je to pozvání ke společné modlitbě za plnou jednotu podle vůle Ježíše Krista. (Průvodce, s. 6)