Týden modliteb za jednotu křesťanů v Liberci

Hana Klára Němečková 21.ledna 2013

Týden modliteb za jednotu křesťanů v LiberciKaždý den Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 24. ledna 2013 probíhají v Liberci ekumenické aktivity. Účastní se jich vždy několik desítek křesťanů ze všech církví působících ve městě. Setkání se uskutečňují pokaždé v jiném křesťanském společenství.

 

V sobotu 19. ledna například proběhlo setkání v kostele Církve adventistů sedmého dne. Téma setkání, vycházející z textů doporučených Ekumenickou radou církví, bylo Kráčet s rozlámaným Kristovým tělem. Ekumenickou promluvu libereckého arciděkana Radka Jurnečky najdete zde.

Tradiční významnou akcí tohoto týdne je společný nedělní koncert, který se koná střídavě buď v modlitebně Církve bratrské, nebo v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích - jako to bylo letos v neděli 20. ledna, kdy se akce uskutečnila po šestnácté. Zúčastnily se jí vedle katolické Scholy od 3A pěvecké sbory babtistů, evangelíků, Církve bratrské a Církve československé husitské.  „Myslím, že posluchači nebyli zklamaní. Naše hudební ekumenická setkání začínají mít rodinný charakter. Když dáme dohromady to, co máme společné, jako je hudba, je nám spolu dobře. I kvalita koncertů roste, každý se snaží ze sebe dát to nejlepší, říká hlavní organizátor koncertu Zdeněk Glaser z Liberce-Ruprechtic. Duchovní slovem setkání provázel správce vratislavické farnosti, jáhen Václav Vaněk.

Týden modliteb za jednotu křesťanů není jedinou ekumenickou aktivitou, která se ve městě koná. „V posledních dvou letech se my, duchovní křesťanských církví v Liberci, scházíme jedenkrát za dva měsíce ke společné modlitbě a četbě Písma, uvedl arciděkan Jurnečka. Na svatodušní svátky připravuje liberecká Schola od 3A šestnáctý ročník ekumenického benefiční koncertu ve prospěch Dětského diagnostického ústavu v Liberci (EKU-BENE pro DDÚ).

 

Odkaz: Ekumenický týden modliteb libereckých církví 18. - 24. 1. 2013