Týden modliteb za jednotu křesťanů v Litoměřicích 2017

Jana Michálková 19.ledna 2017

Týden modliteb za jednotu křesťanů, mše svatá, generální vikář Mons. Martin Davídek, 18. ledna 2017, kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

 
Foto: Jana Michálková