Týden modliteb za jednotu křesťanů

Marie Koscelníková 14.ledna 2011

Týden modliteb za jednotu křesťanů Ve dnech 18. - 25. ledna 2011 bude probíhat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Materiál k textům připravili jeruzalémští křesťané a konečnou podobu jim dala komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví.

 

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011 vychází ze zkušenosti církví v Jeruzalémě. Jako téma si zvolili Skutky 2,42:  „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Jednota v učení apoštolů, bratrství, lámání chleba a modlitba bylo vybráno skupinou křesťanů, představitelů církví z Jeruzaléma. Je to výzva a inspirace k znovuobnovení, návratu ke kořenům víry, je to výzva k rozpomenutí se na časy, kdy církev byla ještě nerozdělená.

Do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se v církvích na severní polokouli tradičně slaví mezi 18. a 25. lednem a na jižní polokouli v době Svatodušních svátků, se každý rok zapojuje bezpočet sborů a farností z celého světa. Během tohoto týdne se společně setkávají křesťané z různých církví a také se společně modlí během bohoslužebných shromáždění připravených právě pro tuto příležitost.

Týdnu modliteb za jednotu křesťanů předchází Alianční týden modliteb pořádaný zvláště nekatolickými křesťany. Letošní ročník se zaměřil na poslední Kristova slova na kříži. Pořádala jej Česká evangelikální aliance.

 

V litoměřické katedrále svatého Štěpána se ekumenické shromáždění uskuteční 16. ledna 2011 od 17.00 hodin. Po té se představitelé církví společně setkají s Mons. Janem Baxantem v biskupské rezidenci.