Týden modliteb za mládež 21. - 28. 3. 2010

Jana Michálková 11.března 2010

Týden modliteb za mládež 21. - 28. 3. 2010Týden modliteb za mládež bude letos probíhat ve dnech 21. až 27. března 2010 a na Květnou neděli (28. března) vyvrcholí připomenutím XXV. světového dne mládeže. Sekce pro mládež České biskupské konference připravila v této souvislosti i letos brožuru nazvanou Týden modliteb za mládež.

„Tato iniciativa je pozváním do modlitebního společenství církve, které vnímá krásu i náročnost tohoto životního období a zároveň pomáhá mladým lidem uvědomit si svou spoluzodpovědnost za církev, říká Petra Přenosilová z Diecézního centra pro mládež Litoměřice.

Jak poukázala, nabídka společné modlitby za mládež v celé české a moravské církevní provincii, která je v brožuře uvedena, je odezvou na slova Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Díky sledu Světových dní mládeže církev napsala nádhernou kapitolu svých dějin. Uskutečnila plodný dialog s novými generacemi. Mladí jsou budoucností a církev s nimi chce sdílet jejich radosti, úzkosti, námahy a naděje. Světové dny mládeže jsou viditelným symbolem nového rozvoje výrazné přítomnosti mladých v životě církve. ( MUOLO, M.: Il Papa e i giovani. Insieme. Retablo, Řím 2001, str. 4)

Naděje! Toto slovo, k němuž se často vracím, se dobře snoubí právě s mládím. Vy, milí mladí přátelé, jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly naděje. ( BENEDIKT XVI.: Poselství mládeži. Stará Boleslav, 28. září 2009)

„Brožura má jednoduchou strukturu a svým obsahem se vrací k loňské návštěvě Svatého otce v naší zemi. Pro každý den je připraven text z Písma svatého, krátký úryvek z promluv Benedikta XVI., podnět k zamyšlení a návrh osobního úkolu. Přímluvy jsou připraveny pro užití při mši svaté ve farním společenství, ale také k osobní modlitbě. Úvodní slovo napsal Mons. Jiří Paďour OFMCap., biskup českobudějovický a biskup delegát ČBK pro mládež. V tištěné podobě je brožurka k dispozici ve farnostech; vyšla jako příloha únorových Act curie. V elektronické podobě ji můžete získat na stránkách diecézního centra pro mládež www.litomerice.signaly.cz, sdělila Petra Přenosilová.

 

Příloha TMM-2010.pdf