Úcta k Bl. Karlu Rakouskému v litoměřické diecézi

Milena Davídková 21.října 2022

V pátek 21. října 2022 se bude konat od 17 hodin na zámku v Zákupech mše svatá k Bl. Karlu Rakouskému, kterou bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

Zákupský zámek je s Bl. Karlem Rakouským neodmyslitelně spojen, protože mu náležel. 

Čtení z Denní modlitby církve:

Karel Rakouský se narodil 17. srpna 1887 v Persenbeugu v diecézi St. Pölten. Dne 21. října 1911 uzavřel manželství se Zitou z rodu Bourbon-Parma. Se svou manželkou a dětmi vedl příkladný rodinný život. Byla to opravdová domácí církev, vedená láskou k nejsvětější svátosti a k blahoslavené Panně Marii. V době 1. světové války se v roce 1916 stal císařem Rakouska, kam až do října 1918 patřily i země nynější České republiky, a byl korunován jako král Maďarska. Usiloval o spravedlivý a trvalý mír a prosazoval právo a spravedlnost. Po změně státního uspořádání byl v roce 1919 donucen opustit vlast, žil v chudobě a svou nemoc snášel s hlubokou důvěrou v Boha. Když 1. dubna 1922 umíral ve Funchalu na ostrově Madeiře, vzýval jméno Ježíšovo. Papež Jan Pavel II. ho 3. října 2004 prohlásil za blahoslaveného.

202267


 Plakát A3 ke stažení