Uctění památky biskupa A. A. Webera ve Vlčí Hoře

Jana Michálková 15.září 2013

vzpomínková akce u příležitosti 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického sídelního biskupa Antonína Aloise Webera; zádušní mše v kapli Panny Marie Karmelské (hlavní celebrant generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl) za účasti starosty města Krásná Lípa Ing. Zbyňka Linharta a místostarosty Jana Koláře; představení nové publikace „Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber a krátká přednáška archiváře Biskupství litoměřického Mgr. Martina Baruse; vystoupení Krásnolipského komorního sboru pod vedením Mgr. Milana Sudka; návštěva místa, kde stál rodný dům biskupa A. A. Webera, a položení květin; 14. září 2013, Vlčí Hora