Uctívání Svatého kříže a velkopáteční obřady v roce 2020

Milena Davídková 10.dubna 2020

V den, kdy církev prožívá den umučení našeho Pána Ježíše Krista, se neslouží mše svatá, ale velkopáteční obřady. Na začátku této bohoslužby se vrhnou kněží na znamení pokory před oltářem tváří k zemi a nějakou dobu tam spočinou. Po bohoslužbě slova kněží spolu s asistenty uctí Svatý kříž, který je před oltář přenesen a pozvolna odhalen se slovy: „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“. Všichni odpovídají: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.“ Poté přítomní vyjádří úctu tomu, který na něm za naši spásu zemřel. Po obřadu uctívání Svatého kříže je oltář zakryt plátny a je přinesena Nejsvětější svátost oltářní. Přítomní se pomodlí modlitbu Páně a podají svaté přijímání. Na konci bohoslužby je nádoba, ve které je Nejsvětější svátost oltářní přenesena k Božímu hrobu, kde církev bdí, až do slavné vigilie Veliké noci. V letošním roce mohli velkopáteční obřady lidé sledovat přes sdělovací prostředky, neboť karanténní situace neumožňovala bohoslužby s účastí veřejnosti. Fotogalerie zachycuje klíčové momenty z velkopátečních obřadů, které některé farnosti litoměřické diecéze zprostředkovaly on-line pro ostatní.
10. dubna 2020, Velký pátek, litoměřická diecéze 

Litoměřice, kostel Všech svatých


Liberec - Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie


Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele