Udělování státních vyznamenání na Pražském hradě

Jana Michálková, tisková mluvčí 30.října 2009

Udělování státních vyznamenání na Pražském hraděLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant se účastnil ve středu 28. října 2009 slavnostního ceremoniálu udělování státních vyznamenání na Pražském hradě. Prezident Václav Klaus zde u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (1918) udělil 23 státních vyznamenání.

Prezident ocenil především válečné hrdiny a ty, kteří bojovali proti komunistickému režimu. Jedním z nich je i český katolický kněz Josef Veselý, básník, novinář, spisovatel a politický vězeň komunistického režimu, kterému prezident propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.

Mons. Josef Veselý studoval od roku 1940 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v roce 1948 (po přestávce v období druhé světové války vynucené uzavřením školy okupačními orgány) maturoval a vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1950, po násilném zrušení semináře, strávil tři roky u PTP. V roce 1961 byl ve vykonstruovaném procesu za podvracení republiky odsouzen na 13 let vězení. V roce 1962 ho ve valdické věznici tajně vysvětil na kněze biskup Korec. Po propuštění v roce 1965 pracoval jako dělník, v letech 1968-1970 dokončil svá teologická studia v Litoměřicích. Poté působil jako kněz na Ostravsku a Opavsku, v roce 1987 se stal farářem ve farnosti Panny Marie Opava a děkanem opavského děkanátu. Ve své pastorační činnosti se soustřeďuje na nemocné, děti a rodiny. Ohlas a uznání si získalo jeho  básnické dílo, v němž se odráží poselství evangelia a křesťanská spiritualita i zážitky z doby perzekuce.

Mons. Jan Baxant se zde mimo jiné setkal s ředitelem Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřichem Forejtem (na snímku), s Antonem Ottem, čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a členem představenstva sdružení Ackermann-Gemeinde, či s oceněnými umělci Evou Pilarovou a Karlem Gottem (viz. fotogalerie).