Udílení popelce v bohosudovské bazilice v roce 2024

Milena Davídková 15.února 2024

Na Popeleční středu 2024 připravili v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově popelec přímo v průběhu bohoslužby. Tímto popelem pak byli přítomní bezprostředně označeni na znamení pokání.

14. února 2024, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti