Udílení svátosti biřmování a první svaté přijímání v Klášterci nad Ohří

Milena Davídková 19.června 2019

V neděli 16. června 2019 od 10 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří udílel při poutní slavnosti litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování a také podával první svaté přijímání. S biskupem koncelebroval místní duchovní správce R.D. Artur Ściana a také farář R.D. Šimon Polívka, který na tuto poutní slavnost připutoval z Vejprt, kde působí.

16. června 2019, kostel Nejsvětější Trojice, Klášterec nad Ohří

Foto: Archiv farnosti