Udílení svátosti biřmování v bazilice Všech svatých v České Lípě

Milena Davídková 4.června 2019

V neděli 2. června 2019 od 10 hodin udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování v bazilice Všech svatých v České Lípě. V letošním roce byli mezi biřmovanci, kromě mladých lidí i křesťané vyššího věku, kteří dosud svátost biřmování nepřijali. Českolipská bazilika je již několik let tradičním místem, kde v blízkosti slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) litoměřický biskup udílí svátost křesťanské dospělosti.

2. června 2019, bazilika Všech svatých, Česká Lípa

Foto: Robert Macko