Udílení svátosti biřmování v Chomutově

Dominik Faustus 19.května 2024

V neděli 19. května 2024, o slavnosti Seslání Ducha svatého (tzv. Letnicích), od 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, uděloval litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl svátost biřmování. V chomutovském kostele zaslechlo při této mši svaté celkem 21 biřmovanců z úst litoměřického biskupa při pomazání křižmem slova: "Přijmi pečeť darů Ducha svatého“. Při bohoslužbě koncelebroval chomutovský děkan R.D. Alois Heger. Právě o Letnicích je vhodné udělovat svátost biřmování, neboť církev znovuprožívá své zrození z Ducha svatého.

Neděle 19. května 2024, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chomutov

Foto: Dominik Faustus