Udílení svátosti biřmování v Libochovicích

Dominik Faustus 8.dubna 2019
V neděli 7. dubna 2019, o páté neděli postní, se v libochovickém kostele Všech svatých konala slavnostní mše svatá s biřmováním. Svátost biřmování přijalo z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta pět biřmovanců, které představil místní farář a děkan farnosti Libochovice P. Wojciech Szostek. 


Kostel Všech svatých, 7. dubna 2019, Libochovice

Foto: Dominik Faustus