Udílení svátosti pomazání nemocných v Litoměřicích

Dominik Faustus 24.března 2023

V neděli 19. března 2023 v kostele Všech svatých v Litoměřicích v průběhu mše svaté udělil děkan litoměřické farnosti P. Józef Szeliga svátost nemocných, kterou může přijmout nejen nemocný, ale i ten, koho čeká třeba závažnější léčebný či chirurgický zákrok, a také člověk nad 60 let. Spočívá v pomazání posvátným olejem na čele a na rukou. Skrze Ducha svatého jde o posilu duše, pro pokoj a odvahu nést spolu s Kristem těžkosti a útrapy. V závěru nedělní bohoslužby pogratulovali zástupci farníků Marie Mazancová a Petr Matuška otci Józefovi k svátku. „Děkujeme za vše, co pro nás děláte, jste naší velkou oporou,“ zněla slova díků, k nimž se připojuje celé farní společenství. https://www.farnost-litomerice.cz/clanky/Pomazani-nemocnych-a-prani-P-Jozefovi.html


Neděle 19. března 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Miroslav Zimmer