Ukradená barokní socha sv. Jana Nepomuckého je zpět

Jana Michálková, Lada Hlaváčková 3.února 2012

Ukradená barokní socha sv. Jana Nepomuckého je zpětBarokní socha sv. Jana Nepomuckého, která byla před patnácti lety odcizena z kaple v Radouni na Štětsku, byla církvi navrácena zpět. Objevena byla v Německu, odkud ji tento týden policisté převezli zpět do České republiky.

 

Ve čtvrtek 2. února 2012 převzali zástupci Biskupství litoměřického sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla odcizena v roce 1996 z kaple sv. Floriána v Radouni (Římskokatolická farnost Chcebuz). Socha byla objevena na dražebním serveru eBay (Německo) v listopadu 2011 a díky rychlé reakci Policie ČR, Okresního státního zastupitelství Litoměřice, Národního památkového ústavu a Biskupství litoměřického byl prodej zastaven, socha zabavena a navrácena do České republiky.

Setkání se účastnili pracovníci Odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, Okresního státního zastupitelství Litoměřice a jeden z litoměřických kriminalistů. Za Biskupství litoměřické pak diecézní konzervátorka Mgr. Lada Hlaváčková.

Jak uvedl Mgr. Jan Svoboda, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, socha sv. Jana Nepomuckého byla zajištěna ve spolupráci se státním zastupitelstvím v Tübingen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko a její držitel souhlasil s jejím navrácením oprávněnému majiteli v České republice. Zároveň sdělil okolnosti, za kterých sochu nabyl a které budou předmětem dalšího šetření Policie České republiky. Socha pak byla v součinnosti s Policejním prezidiem České republiky převzata orgány Policie České republiky a vrácena Biskupství litoměřickému.

Od 90. let 20. století byly z církevních objektů odcizeny tisíce uměleckých předmětů, vracet se je daří jen v ojedinělých případech.

Podle slov diecézní konzervátorky Biskupství litoměřického Mgr. Lady Hlaváčkové bylo jen v průběhu roku 1996 při několika vloupáních odcizeno z kaple v Radouni dalších šestnáct soch, které tvořily výzdobu pozdně barokního oltáře, kazatelny a lodi kaple. Celková škoda byla vyčíslena na 750 000 Kč. Zbývající sochy, které nestačili zloději odcizit, byly přemístěny do depozitáře. V něm bude umístěna i zajištěná socha sv. Jana Nepomuckého.

Jedna z odcizených radouňských soch - sv. Jan Evangelista - byla objevena v roce 2005 v rakouském Salcburku. Přes všechny provedené právní úkony však rakouská strana sochu nevydala.