Uložení časových schránek do špice věže kostela ve Volfarticích

Dominik Faustus 14.prosince 2020

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 se od 12.00 hodin konalo ve Volfarticích slavnostní požehnání opraveného kříže, který byl poté umístěn na špici věže kostela sv. Petra a Pavla. Do nové krásně pozlacené makovice byly při té příležitosti vloženy dvě časové schránky vyrobené z měděného plechu. V jedné z nich se nacházejí původní materiály z doby poslední opravy věže kostela před téměř 140 lety a vyjmuté při snášení kříže před opravou v říjnu t.r. Jedná se o dobové mince a dokumenty z let 1780, 1838 a 1881 vypovídající o stavu obce ve své době. Druhá časová schránka nově obsahuje novodobou historii Volfartic, včetně vzkazu paní starostky budoucím generacím. Vloženy byly také současné mince a dokonce dva exempláře dýchacích roušek, aby svědčily o časech, kdy celý svět ovlivnila pandemie coronaviru.

Na fotografiích lze vidět archiváře litoměřického biskupství Mgr. Martina Baruse při přebírání dobových materiálů ke zkoumání a kopírování do biskupského archivu. Dále pak českolipského děkana J.M. can. Mgr. Wiliama Matějku se stavebním technikem Janem Součkem ve chvíli, kdy vkládají materiály do nově vyrobených tubusů a nakonec samotný akt vyzdvihování kříže na špici věže kostela s vkládáním časových schránek.

Pondělí 2. listopadu 2020, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus

Středa 2. prosince 2020, budova ŘKF - děkanství, Česká Lípa

Foto: Dominik Faustus

Čtvrtek 10. prosince 2020, kostel sv. Petra a Pavla, Volfartice

Foto: Dominik Faustus, Magdaléna Špeldová, František Blumtritt, DENÍK/Jiří Čejka