Uložení ostatků biskupa Františka Petra Krejčího do hrobky v Turnově

Milena Davídková 24.září 2021

V úterý 21. září 2021 proběhlo na hřbitově u kostela Narození Panny Marie v Turnově slavnostní uložení tělesných ostatků biskupa Františka Petra Krejčího do jeho hrobky. V loňském roce bylo totiž zjištěno její poškození, načež byly ostatky biskupa Krejčího vyjmuty a po opravě hrobky byly nyní navráceny pietním způsobem zpět ve dvou nových kovových rakvích (jedna na tělesné ostatky, druhá na další hrobovou výbavu). Shromážděné nejprve pozdravil Tomáš Hocke, starosta města Turnova, které opravu hrobky financovalo, o odborných aspektech vyjmutí a následného antropologického zkoumání biskupových ostatků informoval ředitel turnovského muzea Jan Prostředník, v pietním rázu pak u hrobky promluvil litoměřický biskup Jan Baxant a závěrečnou modlitbu vedl turnovský děkan a kanovník litoměřické kapituly Václav Vlasák.

František Petr Krejčí se narodil 27. června 1796 v Březině nad Jizerou, následně studoval v Praze a v Litoměřicích, kde byl vysvěcen na kněze. První léta v duchovní správě strávil ve 20. letech 19. století v četných farnostech na Turnovsku a v roce 1828 se stal děkanem v Turnově, kde byl velmi oblíben. Posléze byl v roce 1837 jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a působil v dalších úřadech při pražském arcibiskupství, od roku 1854 byl generálním vikářem a 28. února 1858 byl vysvěcen jako pražský pomocný biskup. Angažoval se rovněž v politice a spolkovém životě. K Turnovu měl i nadále blízký vztah korunovaný např. slavnostní promluvou při znovuvysvěcení tamního kostela Narození Panny Marie v roce 1854. Zemřel 4. července 1870 v Praze a o čtyři dny později byl dle svého přání pohřben v hrobce pod centrálním křížem na turnovském hřbitově.
Mgr. Martin Barus

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii

153062
153063Foto: P. Jakubec