Uložení ostatků MUDr. Lomové

Milena Davídková 31.srpna 2017

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 byla na Strašnickém hřbitově v Praze uložena do rodinného hrobu urna s popelem MUDr. Ireny Lomové. Příslušné obřady u hrobu vykonal generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek. Irena Lomová odkázala svůj majetek Biskupství litoměřickému s úmyslem na opravy zvonů a varhan litoměřické diecéze. Z jejích prostředků byl vytvořen speciální fond, jehož výnosy budou plynout na uvedený úmysl.

Irena Lomová se narodila 5. března 1923 v Praze v rodině úředníka. Po maturitě absolvovala Školu zdravotní a sociální péče (obdoba dnešních VOŠ) a v roce 1946 nastoupila ke studiu medicíny na Karlově Univerzitě, odkud však byla po třech letech vyloučena především kvůli tomu, že se svým vzděláním mohla již působit ve zdravotnictví. O politických důvodech tohoto rozhodnutí lze pouze spekulovat. Až v roce 1991 byla za toto příkoří rehabilitována a byl jí přiznán titul MUDr. Po vyloučení ze školy pracovala v různých pražských zdravotnických zařízeních jako sestra, obvykle byla záhy povyšována a pověřována speciálními úkoly, v čemž jí nepochybně pomohlo předchozí vyšší vzdělání. V roce 1955 se provdala za Josefa Mrázka, který však již o sedm let později zemřel. Dalším jejím manželem se v roce 1971 stal Jiří Lom, který byl mj. během druhé světové války vězněn v koncentračních táborech. Spolu pak žili v Praze – Jiří Lom zemřel 10. března 2006, Irena Lomová 1.června 2016. 
Martin Barus

31. srpna 2017, Strašnický hřbitov, Praha

Foto: Milena Davídková