Ulrich Creutz a kontext jeho tvorby v severozápadních Čechách

Jana Michálková 26.března 2010

Ulrich Creutz a kontext jeho tvorby v severozápadních ČecháchSeveročeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích pořádá ve dnech 12. a 13. dubna 2010 pracovní kolokvium pro odbornou veřejnost věnované Ulrichu Creutzovi, spojené s exkurzí do kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Zájemci se mohou přihlásit k účasti nejpozději do středy 31. března 2010.

Ulrich Creutz byl významnou osobností, která působila na přelomu první a druhé čtvrtiny 16. století v severozápadních Čechách. Byl sochařem a řezbářem pocházejícím ze Švábska. Jeho dílem je mj. Ukřižovaný Kristus z Bystřice u Kadaně (kolem 1517) nebo Madona litoměřická (kolem 1520).

Jednodenní pracovní kolokvium na téma Ulrich Creutz a kontext jeho tvorby v severozápadních Čechách se uskuteční v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění (Michalská 29, Litoměřice) v pondělí 12. dubna od 10.00 hodin, druhý den bude pokračovat návštěvou kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Akci pořádá Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta UK Praha a Městské muzeum Kadaň.

Program, úterý 13. dubna:

8.30 hodin - odjezd z Litoměřic do Kadaně

10.00 - 13.00 hodin - Kadaň, klášter Čtrnácti sv. Pomocníků (prohlídku s výkladem zajišťují Petr Macek a Lukáš Gavenda)

13.00 hodin - odjezd z Kadaně do Litoměřic

Pozn.: Exkurze do kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených zájemců. Účast na exkurzi potvrďte na závazné přihlášce. Změny programu vyhrazeny.

 

Formulář přihlášky a program kolokvia naleznete v příloze.

 

Příloha přihláška.doc a program.pdf