Unikátní výstava o sv. Ludmile

Milena Davídková 13.října 2021

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile si budou moci od 15. října 2021 zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci na Malé Straně v Praze. Výstavu pořádá Arcibiskupství pražské.

Součástí této výstavy budou také předměty zapůjčené litoměřickou diecézí. Jedná se o relikviářové paže sv. Ludmily z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích a z kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku, odkud je také zapůjčený obraz „Svatá Ludmila vyučuje sv. Václava“ od Filipa Mazance (1679). K vidění bude např. také monstrance se sv. Václavem, sv. Ludmilou a Palladiem původně z Úštěku (nyní ze sbírek v diecézním depozitáři).

155183

„Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům při příležitosti 1 100. výročí od umučení sv. Ludmily význam této osobnosti pro české dějiny a zároveň poukázat na úctu, které se jí jako první české světici a mučednici dostalo již záhy po její smrti,“ říká hlavní kurátor výstavy P. Vladimír Kelnar.

Podle jeho slov bude na výstavě světice představena zejména prostřednictvím vybraných děl z oblasti výtvarného umění a uměleckého řemesla, přičemž mnohé exponáty budou vystaveny vůbec poprvé. „Stěžejní část exponátů by měla být tvořena historickými a uměleckými díly ze sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Národní galerie, Národního muzea, Metropolitní kapituly u sv. Víta, některých farností a klášterů,“ upřesňuje P. Vladimír Kelnar. A dodává, že o jedinečnosti celého projektu svědčí také fakt, že připravovaná výstava bude poprvé v historii země věnovaná přímo osobnosti svaté Ludmily. „Přibližně 70 exponátů, které budou v expozici představeny, bude pečlivě vybráno tak, aby představilo to nejvýznamnější, co je se sv. Ludmilou spojeno a dochovalo se až do našich dob. Půjde zejména o archeologické nálezy z výzkumu hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Pražském hradě, historické textilie, cenná díla ze Svatovítského pokladu, jako je kupř. unikátní busta světice ze zlaceného stříbra z 1. čtvrtiny 14. stol. nebo tzv. Svatovítský Veraikon či středověké relikviáře,“ říká P. Kelnar, a doplňuje. „Měli jsme odvahu jít do výstavy i v dnešní koronavirové době, kdy nikdo takto velké výstavy pořádat nechce. Očekáváme, že výstavu navštíví minimálně 20 tisíc zájemců.“

Výstava bude k vidění zdarma od 15. října až do 28. února příštího roku denně - mimo pondělí - od 9.00 hod. do 18.00 hod. Záštitu nad ní převzali prezident Miloš Zeman, předsedové obou komor Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš a ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Fotogalerie ze zahájení výstavy 14. října 2021

Zdroj informací: Apha