Únorová mše ve Filipově a vikariátní konference děčínského vikariátu

Dominik Faustus 14.února 2023

V pondělí 13. února 2023 se od 10.30 konala v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově pravidelná měsíční mše svatá. Pozvání na ni přijal generální vikář Mons. Martin Davídek, který připomněl propojení Filipova, kde došlo v noci ze 12. na 13. ledna 1866 k uzdravení Magdaleny Kade na přímluvu Panny Marie, s událostí v Lurdech, kde se 11. února 1858 zjevila Bernadettě Soubirousové Panna Maria, a kde od těch dob dochází k mnoha zázračným uzdravením. Díky mnohým uzdravením ve Filipově bývá toto místo nazýváno „české Lurdy“. Poté generální vikář navštívil vikariátní konferenci děčínského vikariátu, kde pohovořil o synodálním procesu. Následně se mezi přítomnými kněžími rozproudila bratrská rozprava o synodalitě v jejich farnostech. Na závěr pohostil okrskový vikář R.D. ThLic. Jacek Kotisz spolubratry dobrým obědem, při kterém se kněží dále sdíleli pozitivními zkušenostmi ze synodality.

Pondělí 13. února 2023, Filipov, Varnsdorf

Foto: Dominik Faustus