Únorové setkání vikariátních účetních

Dominik Faustus 5.února 2024

V pondělí 5. února 2024 se od 10 hodin na biskupské kurii v Litoměřicích konalo setkání vikariátních účetních pod vedením Ing. Ludmily Sedláčkové a Bc. Elišky Kocurové. Paní účetní se do Litoměřic sjely v plném počtu, aby prodiskutovaly důležité otázky týkající se změn v daňové legislativě a jejich konkrétní dopady, a také aby probraly různé záležitosti, které jsou aktuálně k řešení. Zasedání přišel navštívit také delegát ad omnia kanovník Martin Davídek, aby je povzbudil v další činnosti. Vikariátní účetní připomněly, že jejich další setkání se bude konat v klášteře v Hejnicích, kde proběhne školení daňového poradce. Ať se vikariátním účetním daří a jejich práce přináší i nadále plody při správě farností i diecéze.

Pondělí 5. února 2024, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus