Ústecké arciděkanství pořádá benefiční koncert na záchranu varhan

Jana Michálková 14.října 2010

Ústecké arciděkanství pořádá benefiční koncert na záchranu varhanVarhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem končí svoji životnost a potřebují velkou generální opravu. Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem proto pořádá v tomto kostele v neděli 17. října 2010 od 18 hodin koncert, jehož výtěžek bude na opravu varhan věnován.

Projekt na opravu těchto varhan počítá se stavbou elektromagnetického hracího stolu, který by měl vyřešit funkčnost a spolehlivost těchto varhan i pro příští generace. Po památkové stránce zůstane nástroj bez zásahu a jeho historická hodnota zůstane zachována. Rozpočet na takovou opravu v současné době činí zhruba jeden milion korun.

„Tak velké prostředky nemůžeme uvolnit, ale rádi bychom postupně k této částce, také za pomoci dárců, dospěli. Proto si dovoluji obrátit se na dárce s prosbou o příspěvek. Je možno jej zaslat na zvláštní konto č. u.: 30015-881859359, Římskokatolická farnost arciděkanství, Bílinská 3, 400 01 Ústí nad Labem. Rádi při kolaudačním koncertu zveřejníme loga dárců na plakátech i dalších materiálech. Předem děkuji za velkorysost a přeji vše dobré, říká zdejší arciděkan R.D. Miroslav Šimáček.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem  slouží nejen bohoslužbám, které se tu konají každý den. Pořádají se zde významné varhanní koncerty, stovky lidí jej navštěvují také ve dnech Evropského kulturního dědictví nebo při vánočních výstavách betlémů.

Koncerty i doprovod při bohoslužbách jsou však nyní ohroženy. Původní barokní varhany byly zničeny při bombardování v roce 1945 a nahrazeny pneumatickými varhanami, které sem byly převezeny z  Prahy. Dnes již varhanáři vědí, že tento systém má velmi omezenou životnost, odhadovanou asi na padesát let.

 

Plakát benefičního koncertu.png

Program.pdf