Ústecký arciděkan oslavil 70 let života

Dominik Faustus 11.května 2021

V pondělí 10. května 2021 v 18 hodin oslavil ústecký arciděkan a čestný kanovník J.M. can. Mgr. Miroslav Šimáček při mši svaté v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 70 let života. Při mši svaté na poděkování za dar života, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, pogratulovali přítomní kněží i věřící otci Miroslavovi k životnímu jubileu a zároveň i k 45. výročí kněžského svěcení, které připomněl pan biskup při promluvě. K jejich gratulaci se připojujeme i my na webu biskupství s přáním Božího požehnání do dalších let.

Pondělí 10. května 2021, Ústí nad Labem

Foto: Martin Davídek