Uvedení do děkanského úřadu R.D. Lukáše Hrabánka

Dominik Faustus 16.října 2023

V neděli 15. října 2023 v 8.30 uvedl při mši svaté v kostele Všech svatých v Libochovicích generální vikář Mons. Martin Davídek do úřadu nového děkana R.D. Lukáše Hrabánka. Po mši svaté se farníci libochovického farního obvodu sešli ve farní místnosti a novému děkanovi popřáli mnoho požehnání do jeho pastýřské služby i k nadcházejícímu středečnímu svátku jeho patrona. Sv. Lukáši a všichni svatí, orodujte za nás!

Neděle 15. října 2023, kostel Všech svatých, Libochovice

Foto: Dominik Faustus