Uvedení do úřadu nového duchovního správce v Jablonci nad Nisou

Dominik Faustus 6.září 2021

V neděli 5. září 2021 v 9.30 uvedl generální vikář Mons. Martin Davídek do úřadu administrátora farnosti - děkanství Jablonec nad Nisou nového duchovního správce R.D. Mgr. Štěpána Smolena. Při slavnostní mši svaté v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova převzal R.D. Smolen klíče od kostela a jednotlivé atributy svého úřadu, mezi něž patří i místo předsedajícího při bohoslužbě. Po skončení mše svaté se nový duchovní správce, kterému vyprošujeme požehnání, setkal s farníky.

Neděle 5. září 2021, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Jablonec nad Nisou

Foto: Dominik Faustus