Uvedení nově zrestaurovaného obrazu Mistra litoměřického oltáře

Milena Davídková 14.dubna 2019

V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích uvedení nově zrestaurované desky Mistra litoměřického oltáře "Kristus na hoře Olivetské" a následující performance Patrika Hábla (Ukrytý mistr II) - výtvarné reminiscence zakrývání obrazů postními plátny. Za litoměřické biskupství byl přítomen generální vikář Mons. Martin Davídek, který si spolu s veřejností vyslechl přednášku doc. PhDr. Michaely Ottové, Ph.D. o průběhu restaurování díla, po které následovalo zakrytí obrazu. Nově zrestaurovaný obraz bude opět pro návštěvníky viditelný až po velikonočním Triduu.

13. dubna 2019, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice

Foto: Jan Brodský