Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 2022

Dominik Faustus 3.února 2022

Ve středu 2. února 2022 litoměřická diecéze spolu s celou církví prožívala Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice. Požehnání tzv. hromničních svíček a následný průvod na začátku mešní liturgie připomíná, že když čtyřicátý den po Slavnosti Narození Páně přinesli sv. Josef a Panna Maria do jeruzalémského chrámu dítě Ježíše, stařec Simeon o něm řekl: „On je světlem pro všechny národy“. Obrázky v galerii pocházejí z kostela Všech svatých v Litoměřicích, kde mši svatou z Uvedení Páně do chrámu sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Další fotografie pocházejí z katedrály sv. Štěpána, kde pravidelnou ranní bohoslužbu celebruje probošt litoměřické kapituly J.M. can. Jiří Hladík. Podobně sloužili v ten den i ostatní kněží nejen v litoměřické diecézi, ale i po celém světě.

Středa 2. února 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová, Miroslav Jan Zukerstein a Marie Brůnová 


Středa 2. února 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus