Uvítání ostatků sv. Ludmily v kostele Všech svatých v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.září 2019
V sobotu 14. září 2019 přivezl do děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík, OCr. relikviář s ostatky české kněžny sv. Ludmily. U vchodu přivítal sv. Ludmilu děkan litoměřické farnosti a kanovník R.D. Józef Szeliga spolu s generálním vikářem a kanovníkem Mons. Martinem Davídkem. Po vystavení relikviáře s ostatky pronesl probošt P. Hladík krátkou řeč, ve které promluvil o životě a významu sv. Ludmily v Čechách, a připomněl i paralely se současnou náboženskou i společenskou situací. Následně se děkan R.D. Szeliga pomodlil litanie ke sv. Ludmile a přítomným relikviářem s ostatky požehnal. Stráž u ostatků, které jsou vystaveny k veřejné úctě si vzali na starost místní skauti. Svatoludmilské oslavy budou pokračovat v litoměřické farnosti až do pondělí 16. září. Bohatý program Poutní slavnosti ke cti svaté Ludmily v Litoměřicích od 14. do 16. září 2019 je zveřejněn v aktualitách https://www.dltm.cz/svatoludmilska-pout-v-litomericich.


Kostel Všech Svatých, 14. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus