V biskupské rezidenci bylo živo

Dominik Faustus 22.března 2019

Ve čtvrtek 21. března 2019 navštívila biskupa Mons. Jana Baxanta v jeho litoměřické rezidenci více než stovka seniorů. Návštěva se uskutečnila v rámci sedmého ročníku akce „Místa přátelská seniorům“, kterou pořádá město Litoměřice a litoměřické biskupství při ní pravidelně s městem spolupracuje. Letos se mohli návštěvníci podívat do míst, která jsou jindy v rezidenci pro veřejnost nepřístupná, po osobním přivítání panem biskupem v kapli sv. Vavřince je biskupskou knihovnou provedl její správce Mgr. Filip Krinke. Tato akce se, stejně jako v minulých ročnících, i letos těšila velikému zájmu veřejnosti.

Biskupská rezidence na Dómském pahorku, 21. března 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus