V Braňanech u Mostu mají nově opravenou kapli

Dominik Faustus 3.listopadu 2022

Ve středu 2. listopadu 2022 se u hřbitovní kaple sv. Vincence v Braňanech na Mostecku sešlo shromáždění věřících, aby přihlíželi požehnání nově zrekonstruovaného interiéru této sakrální stavby. Ceremonie se ujal bílinský arciděkan R.D. Marcin Saj, který se s přítomnými pomodlil za duše zemřelých pohřbených na okolním hřbitově. Kaple sv. Vincence v Braňanech, do nedávna zchátralá a prázdná, je v majetku obce, která v budoucnu plánuje kompletní rekonstrukci celého hřbitova včetně fasády kaple a bývalé márnice.

Středa 2. listopadu 2022, kaple sv. Vincence, Braňany

Foto: archiv obce