V Čečelicích po stopách Mons. Hermanna Schmida

Dominik Faustus 12.října 2022

V úterý 11. října 2022 po obědě navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek farnost Čečelice, ve které působil v letech 1954-1994 papežský prelát Mons. JUDr. Hermann Schmid. Byl osobním přítelem vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, který i v době komunistické totality ho navštěvoval k osobním i teologickým konzultacím, zvláště pak při přípravě Katechismu katolické církve. Současný duchovní správce R.D. Leopold Paseka seznámil generálního vikáře s místy, kde otec Hermann Schmid žil a také s aktuálním průběhem oprav na čečelické faře. V 17 hodin se pak v místním kostele sv. Havla konala pravidelná mše svatá s místními farníky. Za zmínku rovněž stojí, že papežský prelát Mons. JUDr. Hermann Schmid byl rovněž dlouholetým zpovědníkem bohoslovců v Litoměřicích, a byl pochován na litoměřickém městském hřbitově ve spodní části nedaleko hlavního kříže. Jeho hrob zde bývá často navštěvován pamětníky.

Úterý 11. října 2022, kostel sv. Havla, Čečelice

Foto: Dominik Faustus