V. celostátní setkání animátorů seniorů

Jana Michálková 26.srpna 2010

V. celostátní setkání animátorů seniorůDiecézní centrum pro seniory Biskupství královéhradeckého srdečně zve na V. celostátní setkání animátorů seniorů, které se uskuteční ve dnech 5. - 6. listopadu 2010 v Hradci Králové (Nové Adalbertinum).

Celostátní setkání animátorů seniorů je určeno všem lidem různých věkových kategorií z celé České republiky, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenství seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.), a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se jí v budoucnu věnovat.

 

Program:

- předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)

- bohoslužba s biskupy, hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

- přednášky s odborníky - MUDr. Marie Svatošová, PhDr. Ing. Marie Oujezdská, S. M. Miriam Baumruková de ND, P. Ing. Miloslav Fiala OPraem., P. František Lízna SJ

- benefiční koncert Evy Henychové

- beseda s Martinem Stropnickým

- závěrečná reflexe s P. ICLic. Karlem Moravcem

- doprovodný program

 

Kontakt, přihlášky:

Biskupství královéhradecké

Diecézní centrum pro seniory

Velké náměstí 35

500 01 Hradec Králové

 

Telefon:  495 063 661

Mobil: 737 215 328

E-mail: animatori@diecezehk.cz

Web: www.animatori.cz

Skype: animatori-CR

 

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb:

Do 20. 10. 2010 pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování.

Do 27. 10. 2010 pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy.