V Chomutově probíhá výstava Jan Kutra – Biblické příběhy

Jana Michálková 16.dubna 2013

V Chomutově probíhá výstava Jan Kutra – Biblické příběhy V kostele sv. Ignáce v Chomutově se od 2. dubna 2013 koná výstava obrazů akademického malíře Jana Kutry. Potrvá do konce května.

 

„Ráda bych vás seznámila s obrazy, které tematicky zapadají do cyklu maleb inspirovaných Novým zákonem, kterými se Jan Kutra zabývá zhruba od roku 2000.

Jeho cesta k osvojení si této tradiční tematiky začíná Cestou křížovou, kterou jste mohli zhlédnout v Diecézním muzeu v Plzni v roce 2004, pak pokračuje obrazy prvních svědků, tedy prvních mučedníků a svědků Kristova života, a konečně dochází k biblickým příběhům.

Ikonografie patnácti vystavených motivů mají v dějinách umění dlouhou tradici a malíř nám zde představuje svoji verzi a představu Kristových zázraků, okolností jeho života a dvě rozměrná plátna Vzkříšení a Poslední soud. Můžeme zde zhlédnout známé příběhy, jako je Svatba v Káni, kde Ježíš proměňuje vodu ve víno; na dalším plátně vyhání rozhodným gestem démony z posedlého mladíka, ti vešli do vepřů a přinutili je vběhnout do moře. Nebo Ježíš v rozhovoru se Samaritánkou u Jákobovy studny, když jí zjevuje pravdu o jejím životě. Je tu naimská vdova, které vrátil mrtvého syna. Najdeme zde i okamžiky krátce před Kristovým zatčením a smrtí; Olivetskou horu, Jidášův polibek a velkolepé plátno Kristova vítězství, jeho vzkříšení.

,Neznám silnější příběhy, než ty v Bibli,´ říká Jan Kutra. Rád zpracovává literární předlohy, kterých se chápe nově tvůrčím způsobem, upřednostňuje výtvarnou podobu před popisnou věrností. Vzkříšení si představuje jako okamžik, kdy Kristus vychází z hrobu a svým jasem oslepuje hlídkující vojáky a skupinu truchlících po levé straně. Jsou to apoštolové, kteří se v té době podle Bible zdržovali na jiném místě, avšak na Kutrově plátně jsou přítomni zázraku vzkříšení. Malíř dělá z vyprávění motiv, s příběhem zachází tak svobodně, jak si to jen umělec může dovolit.

Kdybych měla zhodnotit význam těchto nejnovějších maleb v jeho uměleckém vývoji, řekla bych, že se Jan postupně odklání od pro něj typických expresivních obrazů, malovaných hutnou pastou tmavé barvy. V biblických příbězích směřuje od abstraktní tvorby k imaginativnímu realismu a i expresivní podtón ustupuje do pozadí zvlášť díky čistým projasněným barvám, které plátnům propůjčují zářivost vitráží.

Fra Angelico říkával: ,Aby člověk maloval Kristovy věci, je třeba žít s Kristem. Ale na prvním místě je třeba být malířem.´ Matisse, který o sobě říkal, že je ateista, vymaloval jedinečným způsobem dominikánskou kapli ve Vence, Legér spolupracoval na výzdobě kostela v Assy a Le Corbusier, nejvýznamnější architekt 20. století, prohlásil, že každý člověk, který hledá harmonii, má smysl pro posvátné. Umělecká hodnota je na prvním místě dána hloubkou tvůrčí inspirace a Jan je toho příkladem, že tzv. nepraktikující křesťan může namalovat hluboké náboženské dílo, uvedla v pozvánce Mgr. Marie Smetanová.

 

Stránky atelieru Jana Kutry: www.atelier-doris.cz/jan.kutra/index.php

 

Biblicke