V Diecézním domě kard. Trochty začaly kněžské exercicie

Milena Davídková 14.června 2021

V pondělí 14. června 2021 začaly v Diecézním domě kardinála Trochty exercicie (duchovní cvičení) pro kněze pod vedením jezuity P. Vojtěcha Suchého. Odpolední přednášku navštívil i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který na závěr své krátké vizitace přítomným kněžím ve staré učebně požehnal. Ať Boží milost provází exercitátora i přítomné kněze, aby znovu obnovili své duše pro službu Božímu lidu.

14. června 2021, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Martin Davídek