V diecézním muzeu jsou nově vystavena dvě zrestaurovaná díla Antona Kerna

Alena Beránková, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 6.ledna 2014

V diecézním muzeu jsou nově vystavena dvě zrestaurovaná díla Antona KernaV expozici Galerie a muzea litoměřické diecéze v Litoměřicích byla nově vystavena dvě zrestaurovaná díla Antona Kerna.

 

Expozice litoměřické diecéze je kvalitou vystavených děl unikátních nejen v rámci České republiky. Vystavena jsou díla velké umělecké hodnoty ze sbírek Diecéze litoměřické od období románského po pozdní baroko. Díky znalosti a osvícenosti litoměřických biskupů a představených jednotlivých farností byla nakupována umělecká díla a byli oslovováni významní umělci k výzdobě chrámů a dalších církevních prostor - jmenujme například Karla Škrétu, jednoho z nejvýznamnějších autorů českého baroka, kterého pro litoměřickou diecézi angažoval první litoměřický biskup Maxmilián Rudolf Šlejnic.

V expozici litoměřické diecéze je nejpočetněji zastoupeno umění barokní a právě v této části expozice došlo k obměně děl. Dvě díla Petra Brandla - Sv. Jeroným a Sv. Eustach - byla vystřídána dvěma díly Antona Kerna, obrazy Sv. Barbora v žalářiBohosudovská Pieta nesená dvěma andílky. Zhotovení obou obrazů, respektive jednoho velkého a tří menších obrazů, objednal farář z Rozběles František Jan Zinke u Antona Kerna roku 1737 pro kapli sv. Jana Nepomuckého v Chrástu u Rozběles. Kaple byla díky následné nevhodné úpravě roku 1868 zničena a na jejím místě byla vystavěna novogotická stavba. Uvedené obrazy byly přemístěny do kostela sv. Václava v Rozbělesích a posléze na děkanský úřad v Děčíně. Ostatní obrazy z původní kaple sv. Jana Nepomuckého se ztratily. Oba dochované obrazy byly roku 1998 restaurovány na náklady Biskupství litoměřického.

 

Anton Kern se narodil roku 1709 v Děčíně, v 10 letech vstoupil do jezuitské školy v Bohosudově, kde ho objevil dvorní drážďanský malíř Ital Lorenzo Rossi. Rossi byl pověřen i získáváním uměleckých děl pro drážďanský dvůr. Při návštěvě Bohosudova rozpoznal u mladého Kerna malířské nadání, a proto ho vzal s sebou nejprve do Drážďan a po té do učení ke svému bratrovi do Benátek. Po vyškolení v malbě se Kern vrátil nejprve nakrátko do Drážďan, ale posléze pobýval patrně u svého bratra v Krupce, odkud dojížděl za prací do Prahy. V severních Čechách se zachovalo poměrně dost Kernových prací, nejvíce jich nalezneme v cisterciáckém klášteře v Oseku, kde se dochovala i díla Benedikta Kerna, bratra Antona. Kromě svého působení v Čechách Anton Kern nepřerušil kontakt se Saskem a roku 1738 byl pověřen zhotovením několika maleb pro příležitost sňatku dcery Augusta III. Marie Amálie. V letech 1738 až 1741 pobýval na útraty saského krále v Itálii, aby upevnil svůj umělecký projev. Kern byl nesporně talentovaný malíř a v Sasku dosáhl významného postavení, naneštěstí roku 1747 ve věku 38 let náhle zemřel.

 

Návštěvníci Galerie a muzea litoměřické diecéze se nyní mohou potěšit dvěma nově vystavenými jmenovanými díly tohoto „benátského mistra saského a českého rokoka, jak Kerna nazval Pavel Preiss ve svém katalogu Kernova díla.

Biskupství litoměřické plánuje uspořádat odbornou přednášku doc. Martina Zlatohlávka o díle Antona Kerna. Doc. Zlatohlávek je historik umění specializující se na staré umění a autorem obsáhlé monografie věnované Antonu Kernovi vydané Národní galerií v roce 2009.

 

Galerie a muzeum litoměřické diecéze sídlí v původně gotickém domě čp. 24 na Mírovém náměstí, díla ze sbírek Biskupství litoměřického jsou zde zpřístupněna od roku 1995. Více informací naleznete na internetových stránkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích http://www.galerie-ltm.cz, která Galerii a muzeum litoměřické diecéze provozuje.

Otevřeno je zde denně mimo pondělí, duben - září 9-12 a 13-18 hodin, říjen - březen 9-12 a 13-17 hodin. První středu v měsíci je vstup zdarma.