V Doksanech bude Svatoanežská pouť s žehnáním sochy sv. Anežky České

Hana Klára Němečková 9.listopadu 2012

V Doksanech bude Svatoanežská pouť s žehnáním sochy sv. Anežky ČeskéSestry premonstrátky zvou na poutní slavnost ke cti sv. Anežky České, která se uskuteční dne 13. listopadu 2012 od 16.00 hodin v Doksanech. Účast na slavnosti přislíbili litoměřický biskup Jan Baxant, strahovský opat Michael Pojezdný a prof. Petr Piťha.

 

Slavnost bude zahájena v 16.00 hodin požehnáním sochy sv. Anežky České, již doksanským sestrám premonstrátkám daroval strahovský klášter. Následovat bude pontifikální mše sv. v kostele Narození Panny Marie.

 

Doksany jsou místem, kde dcera krále Přemysla Otakara I. Anežka v dětství pobývala a kde byla sestrami premonstrátkami vychovávána a vzdělávána. V rámci oslav Roku sv. Anežky se zde 11. června 2011 konala  pouť s mottem Hledejme kořeny a budoucnost naší země.

Doksanská socha sv. Anežky České je poslední umístěnou z 12 soch, které vytvořili studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích z hořického pískovce na popud prof. Petra Piťhy v roce 2011 k osmistému výročí narození světice. Sochy byly instalovány např. v budově Arcibiskupství pražského, v Senátu Parlamentu ČR, v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze, v Myštěvsi, v Lázních Bělohradě, Jičíně, Chrudimi, Hořicích či v Hartmanicích.

Autorem sochy - busty sv. Anežky, která se od včerejška nachází v románském portálu kostela Narození Panny Marie v Doksanech, je Josef Fryauf z Plzně.

 

Na slavnosti se očekává účast mnoha významných hostů, mezi jinými byli pozváni i představitelé míst, jež zdobí ostatních 11 Anežčiných soch.