V Doksanech oslavili 900. výročí založení řádu premonstrátů

Milena Davídková 19.září 2021

V sobotu 18. září 2021 při mši svaté, které předsedal emeritní opat strahovského kláštera J.M. Michael Pojezdný O.Praem. oslavili přítomní 900. výročí založení premonstrátského řádu. Ať Bůh na přímluvu sv. Norberta požehná všechny premonstrátské komunity i díla, která řád koná.

18. září 2021, kostel Narození Panny Marie, Doksany 

Foto: Jindřich Zdík Miroslav Jordánek