V Doksanech si připomněli vysvěcení chrámu

Jana Michálková 22.září 2009

V Doksanech si připomněli vysvěcení chrámuGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl sloužil v pátek 18. září mši svatou při příležitosti slavnosti výročí posvěcení kostela Narození Panny Marie v Doksanech. Stavba je součástí doksanského kláštera, ještě nedokončenou ji vysvětil v roce 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík.

Chrám je jednou z nejvýznamnějších památek celého kraje. Podle dnešních názorů byl dostavěn patrně až těsně na sklonku 12. století, pravděpodobně přičiněním pražského biskupa a českého knížete Břetislava Jindřicha. Umělecky náročná stavba románského slohu byla v letech 1710 až 1729 za probošta Josefa Miky barokně přestavěna a velkolepě vyzdobena. Z původní románské bazliky z 12. století se do dnešní doby zachovala krypta, jedno z nejpůsobivějších míst celého památkového areálu, a jádro hlavního zdiva chrámu.

Klášter v Doksanech byl založen v roce 1144, za vlády Josefa II. byl roku 1782 zrušen a přeměněn na zámek. V období socializmu byl téměř zdevastován. Jedno z křídel kláštera užíval Státní statek Roudnice nad Labem se sídlem v Brozanech nad Ohří jako chlévy a garáže.

V roce 1998 byl klášter znovu obnoven. Po dvou stech letech se sem, do svého prapůvodního sídla, vrátily řádové sestry premonstrátky, které zde dnes žijí a pracují. Doksany jsou též poutním místem; hlavní pouť se koná v neděli po prvním zářijovém pátku.

Každý první pátek v měsíci se koná v kostele Narození Panny Marie v Doksanech pouť s eucharistickým průvodem. Úmyslem těchto poutí je vyprosit si nové a svaté kněze, řeholníky a řeholnice. Svátost smíření začíná od 19.00 hodin, v 19.30 probíhá modlitba sv. růžence, dále mše svatá a po ní eucharistický průvod.