V Dolním Ročově slavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Milena Davídková 15.srpna 2022

Poutní mše svatá se konala v neděli 14. srpna také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, kterou celebroval P. Zdík Miroslav Jordánek. Po mši svaté byl požehnán prapor městyse Ročov. Římskokatolická farnost Louny si Dolní Ročov zvolila za své poutní místo a každoročně sem putuje u příležitosti svátku své patronky v neděli nejbližší patnáctému srpnu.

Neděle 14. srpna 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Foto: Petr Synek – Č&V