V Dubé oslavili výročí 250 let kostela

Martin Flosman 27.září 2010

V Dubé oslavili výročí 250 let kostelaDěkanský kostel Nalezení svatého Kříže v Dubé na Českolipsku slavil v sobotu 25. září významné kulaté výročí 250 let od svého vysvěcení. Při této příležitosti zde sloužil pontifikální mši sv. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a udělil zde svátost biřmování.

První písemné zmínky o Dubé pochází z roku 1253. V té době již existoval hrad Dubá, kostel sv. Petra a Pavla a ves při něm. Archeologické vykopávky však dokládají osídlení mnohem starší. Predikát „z Dubé používala nejvýznamnější větev rodu Ronovců.

Nynější kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1744 - 1760 nákladem hraběte Sweert -Sporcka v italském slohu architektem Anselmem Luragem. Barokní cibulové báně věží shořely při požáru v roce 1845 a věže byly následně zastřešeny jen nízkými stříškami. 1. prosince 1942 byl farní kostel povýšen biskupem Aloisem Weberem na děkanský kostel. Kostel byl poškozen při bombardování v roce 1945. V letech 1985 - 1991 pod vedením duchovního správce P. Josefa Bělohlava proběhla kompletní generální oprava celého kostela.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při příležitosti tohoto výročí navštívil v sobotu 25. září místní farnost a třem kandidátkám udělil svátost křesťanské dospělosti. Přítomni byli rovněž místní duchovní správce R. D. Grzegorz Wolański, který farnost ex currendo spravuje ze Zákup, R. D. Viliam Matějka, děkan z České Lípy, R. D. Josef Pavlas, děkan z Nového Boru a R. D. Josef Rousek, administrátor farnosti Jestřebí. U oltáře rovněž asistovali jáhni Evžen Policer a Milan Mordačík. Město zastupovala starostka Zdeňka Šepsová.

Po mši sv. pronesl krátkou úvahu na téma „Křesťan a umění herec Michal Šimáček. Pak se biskup spolu s účastníky bohoslužby odebral na místní hřbitov, kde požehnal kříž, který město nechalo svým nákladem nově zrenovovat. Po společném obědě s biřmovanci, duchovními a farníky Mons. Baxant krátce navštívil zámek Nový Bernštejn, kde shlédl právě probíhající výstavu „Dubské Švýcarsko na historických mapách.