V Hejnicích začíná česko-německý seminář „Síla z kořenů - Kraft aus den Wurzeln“

Jana Michálková 19.srpna 2015

V Hejnicích začíná česko-německý seminář „Síla z kořenů - Kraft aus den Wurzeln“V Hejnicích dnes bude zahájen 10. česko-německý seminář „Síla z kořenů - Kraft aus den Wurzeln“, který pořádá česko-německý pracovní kroužek pro dějiny a přítomnost z rodinné perspektivy. Probíhat bude do neděle 23. srpna 2015. Jeho letošním tématem je „Upomínejte se – cesty se schopností do budoucna – hranice spojují“.

 

Semináře se účastní ti, kteří se zajímají o německo-česko-židovské spolužití v Čechách, na Moravě a Slezsku a chtěli by prozkoumat vlastní, ještě neznámé rodinné vztahy.

Účastníci semináře se mj. několikrát setkají i s hejnickým farářem Pavlem Andršem. Ten bude sloužit v tamní bazilice Navštívení Panny Marie česko-německou mši svatou v sobotu 22. srpna od 16.30 hodin. Po ní následuje dechový koncert trumpetisty Jaroslava Kubáta.

Pozvánka nastránkách Mezinárodního centra duchovní obnovy: ww.mcdo.cz.