V Hejnicích zazní oratorium Svatá Ludmila

Jana Michálková 5.září 2013

V Hejnicích zazní oratorium Svatá LudmilaPo úspěšném provedení v Liberci nyní zazní oratorium Svatá Ludmila také v Hejnicích. Koncert se koná v sobotu 14. září 2013 od 15.30 hodin ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie.

 

Oratorium Svatá Ludmila op. 71 Antonína Dvořáka, které si mohli posluchači vyslechnout letos v červnu v Liberci a nyní v Hejnicích, nastudoval Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec a katedrální sbor Cantores Gradecenses spolu s operním souborem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Záštitu nad oběma uvedeními převzal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Svatá Ludmila je oratorium pro sóla, sbor a orchestr, op. 71, které napsal Antonín Dvořák v období od září 1885 do května 1886 na text Jaroslava Vrchlického.  Jedná se o jedno ze skladatelových nejrozsáhlejších děl. Dílo trvá asi dvě a půl hodiny a je komponováno pro velký orchestr, smíšený sbor a pět sólistů (v letech 1895 a 1901 se skladatel ke Svaté Ludmile vrátil a pomocí výrazných škrtů vytvořil její kratší verzi).

Námět oratoria pojednává o období z raných českých dějin, kdy bylo pohanství střídáno křesťanstvím.  Libreto sestává ze tří částí: Na nádvoří hradu mělnického, V lesích berounských, V chrámu velehradském.

Střídají se zde pasáže dramatické s lyrickými, velkolepé s intimními. Vedle sólových hlasů se výrazně uplatňuje sbor. V závěru díla zazní historický chorál Hospodine, pomiluj ny.

Uvedení, na které vás zveme, bude mít s jednou větší přestávkou délku 1 hod. 50 min.

Bližší informace o díle naleznete na www.antonin-dvorak.cz/svata-ludmila.

 

Oratorium - Hejnice, plakát.pdf