V Jablonném v Podještědí se konala připomínka 25. výročí kanonizace sv. Zdislavy

Dominik Faustus 23.května 2020
Ve čtvrtek 21. května 2020, v den svátku Nanebevstoupení Páně, se v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí sešli místní farníci a věřící z blízkého okolí, aby oslavili nejen tuto slavnost, ale aby si též připomněli 25. výročí kanonizace patronky litoměřické diecéze sv. Zdislavy. Mši svatou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, koncelebroval strážce hrobu sv. Zdislavy P. Pavel Mayer, OP a českolipský okrskový vikář J.M. can. Rudolf Repka. Při svém kázání generální vikář uvedl sled událostí, které před pětadvaceti lety předcházely jmenování sv. Zdislavy patronkou diecéze, o které se zasloužil tehdejší biskup Mons. Josef Koukl, jehož výročí skonu si v těchto dnech také připomínáme a zmínil též klíčovou roli těchto událostí v jeho vlastním rozhodování o směřování ke kněžskému životu. Po bohoslužbě se přítomní pomodlili u oltáře sv. Zdislavy a setkání bylo ukončeno v prostorách kláštera společným agapé. 


Čtvrtek 21. května 2020, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Foto: Dominik Faustus