V Kadani pokračují práce na obnově kostela

Dominik Faustus 11.září 2019
Po celkové rekonstrukci kláštera františkánů v Kadani se v současné době pracuje na obnově kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků, který je součástí objektu. Mimo stavební činnosti v interiéru a na střeše, pracují restaurátoři na odhalování vzácných nástěnných a nástropních maleb. Přípravy jsou směřovány také na nové důstojné uspořádání kostelní krypty, k němuž se vztahuje i nutná archeologická a antropologická práce. Oprava kostela by měla být hotova na konci roku 2020, kdy se při první bohoslužbě rozezní i nově zrekonstruované místní varhany. Financování projektu je zajišťováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a velkou měrou přispívá Biskupství litoměřické v dobré spolupráci s městem Kadaň, na jejímž území se františkánský klášter s kostelem rozkládá.   


Kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků a františkánský klášter, 10. září 2019, Kadaň

Foto: Dominik Faustus