V Kadani se konalo ukládání ostatků šlechtičny ze 16. století na místo posledního odpočinku

Dominik Faustus 28.května 2020
Ve středu 27. května 2020 se v rekonstruovaném kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani konal pohřební obřad se mší svatou za hraběnku Magdalénu Fictumovou z Kolovrat, jejíž hrobka byla nalezena v roce 2019 při stavebních pracech. Z důvodu silného poškození hrobu se tehdy historikové rozhodli vyjmout ostatky šlechtičny ze šestnáctého století a místo jejího posledního odpočinku opravit. Mši svatou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, koncelebroval kadaňský děkan Josef Čermák. Obřadů se účastnil také historik Lukáš Gavenda, který přítomné seznámil s osobností paní Magdaleny, jejíž rod patřil k významným podporovatelům kadaňských františkánů, vnučky Jana Hasištejnského z Lobkovic a jeho druhé manželky Magdaleny z Törringu. 


Středa 27. května 2020, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Kadaň

Foto: Dominik Faustus