V katedrále sv. Štěpána se konaly obřady velikonoční vigilie - bohoslužba světla, slova, vody a oběti

Jana Michálková 6.dubna 2010

V katedrále sv. Štěpána se konaly obřady velikonoční vigilie - bohoslužba světla, slova, vody a obětiNa nádvoří rezidence litoměřického biskupa se v sobotu 3. dubna 2010 večer sešly desítky křesťanů, aby oslavily vzkříšení Ježíše Krista, nejvýznamnější okamžik celého liturgického roku.

Slavnostní obřad Veliké noci začal žehnáním ohně před biskupskou rezidencí, od něhož zapálil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant velikonoční svíci - paškál - symbol Boží přítomnosti uprostřed svého lidu. Poté se účastníci oslav vydali průvodem do katedrály sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu si od plamene paškálu rozžali svoje svíce, aby společně vnesli do chrámu světlo.

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR., zazpíval velikonoční chvalozpěv k posvěcení paškálu zvaný Exsultet, kterým začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli sedmero čtení z Bible.

Při bohoslužbě vody biskup pokřtil a biřmoval jednu dospělou osobu, katechumenku z Litoměřic. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje křestní sliby. „Na křest jsem se připravovala dva roky. Do katechumenátu mě přivedla moje dcera. Našla jsem tu v sobě pohodu. Mír a klid, řekla Hana Krajícová, která pak v kapli biskupské rezidence krátce po křtu konvalidovala se svým manželem sňatek.

V závěrečné části oslavy - bohoslužbě oběti - přijali křesťané Tělo a Krev vzkříšeného Krista.

V neděli se konala slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Celé velikonoční období skončí po padesáti dnech od Veliké noci slavností Seslání Ducha Svatého (Letnicemi).