V kostele na Levíně byl obnoven oltářní kříž

Milena Davídková 13.listopadu 2019

Ve středu 13. listopadu 2019 byl v kostele Povýšení svatého Kříže v Levíně umístěn nad hlavní oltář zrestaurovaný původní kříž. Spolu s obnovou kříže byly vyčištěny i prvky nástavce oltářní architektury a okenní vitráže, čímž liturgický prostor získal nové světelné dispozice. V kostele Povýšení svatého Kříže na Levíně bývá pravidelná mše svatá každou neděli od 10.30 hodin.

13. listopadu 2019, kostel Povýšení svatého Kříže, Levín

Foto: Jan Krejčí