V kostele sv. Barbory v Otvicích byly obnoveny varhany

Dominik Faustus 20.července 2018

V novogotickém kostele sv. Barbory v Otvicích, který byl navrácen do liturgického užívání v září 2015 požehnáním litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, probíhá od února tohoto roku rekonstrukce varhan. Práce provádějí Jan Fajfr a Miroslav Pošvář ze sousední královéhradecké diecéze. Supervizi zajišťuje organolog litoměřické diecéze Radek Rejšek. Původní pneumatický varhanní stroj, který nebyl od padesátých let minulého století používán a definitivně byl zdevastován na počátku 90. let 20. století, byl nahrazen nástrojem s mechanickou trakturou, 309 píšťalami a 7 rejstříky. Původní varhanní skříň byla zrestaurována. V červenci 2018 byly dokončeny „hrubé“ práce a varhany procházejí náročným procesem ladění. Prostředky na obnovu varhan byly získány výhradně z darů farníků, obyvatel Otvic a dalších příznivců otvického kostela sv. Barbory. Částku 50 tisíc korun darovala obec Otvice. Varhany budou požehnány 28. července 2018 při mši svaté, která je u sv. Barbory sloužena každou sobotu od 18 hodin. Mši svatou, včetně obřadu žehnání varhan, bude celebrovat duchovní správce jirkovské římskokatolické farnosti R.D. Miroslav Dvouletý, pod kterou otvický kostel sv. Barbory spadá. Na pátek 10. srpna 2018 od 19.30 je poté naplánován „kolaudační“ varhanní koncert pro veřejnost na poděkování Pánu Bohu a všem, kteří k obnovení varhan přispěli svou prací, dary a modlitbami. Na varhany při této příležitosti zahrají: Prof. Michal Novenko z pražské konzervatoře, Mgr. Jan Fajfr z pardubické konzervatoře a organolog litoměřické diecéze Mgr. Radek Rejšek. Vstupné na tento koncert je dobrovolné. Tento koncert srdečně zve neformální sdružení Voces Caelestes při kostele sv. Barbory v Otvicích.

Obnova varhan, kostel sv. Barbory, Otvice u Chomutova

 Foto: Voces Caelestes